Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet

Särskild redovisning till regeringen 2021-04-15 med Folkbildningsrådets åtgärdsprogram.

Senast uppdaterad:

I rapporten presenterar Folkbildningsrådet ett brett åtgärdspaket för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Bland åtgärderna återfinns såväl förebyggande insatser som en stärkt kontroll – och ett i grunden reformerat statsbidragssystem för folkbildningen.