Ekonomisk konsekvensanalys av förflyttning av myndighetsuppdrag (KPMG)

Rapporten är framtagen av revisions- och rådgivningsföretaget KPMG på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Statsbidrag Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har gett KPMG i uppdrag att göra en ekonomisk konsekvensanalys av en potentiell flytt av Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag. Av rapporten framgår att KPMG ser flertal risker och stora kostnader förknippade med att en eller flera myndigheter skulle ta över uppdraget.