Risk- och sårbarhetsanalys i Folkbildningen

Omslag till vägledningsmaterialet Risk- och sårbarhetsanalys. Illustratör Emma Hanquist

I Risk- och sårbarhetsanalys presenteras en metod för hur studieförbund och folkhögskolor kan arbeta för att upptäcka risker i verksamheten.

Folkhögskola Studieförbund
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har tagit fram ett vägledningsmaterial för folkbildningen. Metoden består av fyra faser: kartläggning, scenarioframtagande, identifiering av risker och sårbarheter och framtagande av åtgärdsförslag. Genom att arbeta med de olika faserna kan studieförbunden och folkhögskolorna enklare systematisera arbetet med att upptäcka sårbarheter och ta fram åtgärdsförslag.