Referensgrupp för etik och gränsdragning på folkhögskola

Etik och gränsdragning handlar om att stärka legitimiteten och kunskapen om statsbidragets användning samt att motverka verksamhet som strider mot statens syften och Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet vill genom dialog med representanter för studieförbund och folkhögskolor bidra till en levande diskussion om etiska frågor och gränsdragning för bidragsanvändning.

Som stöd för Folkbildningsrådets arbete med etik- och gränsdragningsfrågor för folkhögskolor finns en referensgrupp. Referensgruppens syfte är att informera, dela med sig av erfarenheter samt ge synpunkter till Folkbildningsrådet i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet är sammankallande och möten sker utifrån behov, cirka fyra gånger årligen.

Exempel på uppgifter som faller under etik- och gränsdragningsfrågor på folkhögskolan: 

 • följa upp frågor om verksamheten på folkhögskolor efter tips, medieexponering eller efter resultat av egna iakttagelser
 • att bidra till förtydligande av kriterier och statsbidragsvillkor
 • att göra fördjupningar i aktuella frågor
 • att bidra till mer kunskap om etik och gränsdragning i verksamheten.

Referensgruppens sammansättning

Referensgruppen består av representanter för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Folkhögskoleföreningen inom SKR (Fhf) samt tjänstepersoner på Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådets styrelse utser ledamöter, i dialog med medlemsorganisationerna, för en mandatperiod på två år.

Ledamöter i referensgruppen:

 • Jan Jonsson, Folkbildningsrådet
 • Ingela Johansson, Folkbildningsrådet
 • Karin Gustavsson, Folkbildningsrådet
 • Johanna Winbladh, Folkbildningsrådet
 • Eva Nikell, RIO
 • Mats Lundborg, RIO
 • Olle Westberg, RIO
 • Ingegerd Wärnersson, RIO
 • Sören Eriksson, RIO
 • Per Larsson, RIO
 • Mariam Osman Sherifay, RIO
 • Lisa Elisabeth Rosander, OFI
 • Peter Carlsson, OFI
 • Robert Uitto, Fhf