Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, samhällsorientering och med arbetsförberedande insatser för nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att få ett arbete.

Senast uppdaterad:

Kurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vilka som ska gå utbildningen, vilken blir en del av en etableringsplan för den nyanlände. Etableringsplanen består av en rad olika aktiviteter som ska stödja den nyanlände på vägen till arbete. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras.