Folkbildning med asylsökande

I folkbildning med asylsökande används folkhögskolans och studieförbundets metodik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Studieförbunden har anordnat verksamhet med asylsökande sedan augusti 2015. Folkhögskolornas verksamhet med asylsökande startade ett år senare.

Senast uppdaterad:

Deltagarna får både lära sig svenska språket och om det svenska samhället. Verksamheten ska främja deltagande i samhälls- och arbetsliv.