Verksamhetsformer – studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet

Senast uppdaterad:

Studiecirklar

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln är en liten grupp människor som planmässigt bedriver studier och gemensamt söker kunskap utifrån sina behov och intressen. Den är öppen för alla utan krav på formella förkunskaper. Deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg och kunskap söks gemensamt där samtal och diskussion är en viktig del.

Det står att folkbildningsanslaget ska användas till verksamhet i Sverige. Kan en studiecirkel ändå förlägga enstaka sammankomster utomlands?

En studiecirkel kan välja att förlägga enstaka sammankomster utomlands om detta är motiverat utifrån innehåll och värde i studiecirkeln. Det kan till exempel vara studiecirklar i EU-relaterade frågor eller språkcirklar. Studiecirklar som inte har merparten av sina sammankomster förlagda till Sverige är inte statsbidragsgrundande. Ovanstående gäller även studiecirklar på distans, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

Kulturprogram

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet som framförs inför eller tillsammans med deltagare.

Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Kan ett kulturprogram genomföras på distans och vad gäller i så fall?

Ett kulturprogram kan genomföras på distans om ordinarie villkor för kulturprogram är uppfyllda. Det innebär bland annat att kulturprogrammet genomförs vid ett givet tillfälle och att alla deltagare närvarar samtidigt.

Annan folkbildningsverksamhet

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Annan folkbildningsverksamhet är folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former vilket ger studieförbunden möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Viktigt är dock att verksamheten uppfyller samma kvalitetskrav som studiecirkel- och kulturverksamheten.