Regional statistik 2020

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund har använts i Folkbildningsrådets samlade bedömning. Där presenterar och analyserar vi folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter, samt redogör för om och hur statens fyra syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts.

2021 gjorde vi i 21 separata rapporter dessutom beskriver studieförbundens och folkhögskolornas arbete i landets regioner. Rapporterna innehåller information om omfattning, inriktning och deltagare. Statistiken är tänkt att vara ett verktyg för beslutsfattare i regioner som vill kunna utveckla och få en bättre bild av stödet till folkbildningen.

Nedan finns regionala rapporter som visar folkbildningens omfattning, inriktning och deltagare i respektive region under 2020.

Syftet med de regionala rapporterna är att beskriva hur regionbefolkningen deltar i folkbildning. Statistiken baseras därför till största del på deltagarnas folkbokföringsort. Vissa diskrepanser kan finnas i de fall där deltagare tar del av folkbildning i en annan region.

För mer information kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se

Ladda ner rapporterna i pdf