Referensgrupp

Till stöd för Folkbildningsrådets arbete med etik- och gränsdragningsfrågor för studieförbunden finns en referensgrupp.

Senast uppdaterad:

Referensgruppens syfte är att informera, delge erfarenheter samt ge synpunkter till Folkbildningsrådet i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Referensgruppen består av representanter från de tio studieförbunden.

Ledamöter i referensgruppen

  • Amanda Stjärnqvist, Folkbildningsrådet, sammankallande
  • Mikael Andersson, ABF
  • Ralf Zetterman, Folkuniversitetet
  • Cecilia Bergström, Sensus studieförbund
  • Maria Nandin, Ibn Rushd
  • Lloyd Baltz, Studieförbundet Vuxenskolan
  • Kati Hirvonen, Studieförbundet Bilda
  • Maria Carlsson, NBV
  • AnnaLena Liljedahl, Medborgarskolan
  • Pernilla Lagergren, Studiefrämjandet