Kvalitetsarbete

Verksamhet som finansieras med statsbidrag till folkbildningen ska kontinuerligt prövas av studieförbundet. Verksamheten ska vara i linje med statens syften med statsbidraget och de statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet fastställt.

Senast uppdaterad:

Studieförbundet ska bland annat

  • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt
  • bedriva ett systematiskt internt etik- och gränsdragningsarbete, centralt och lokalt
  • bedriva ett systematiskt arbete med internkontroll
  • genomföra ett systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalys
  • genomföra efterkontroll enligt Folkbildningsrådets anvisningar.