Demokratistärkande insatser

Folkbildningen spelar och har spelat en stor roll för utvecklingen av demokratin i Sverige. Inom studieförbunden arbetar man aktivt med flera demokratistärkande insatser. Här kan du läsa om några av dem.

Senast uppdaterad:

Under 2020–2021 pågick en nationell kraftsamling med anledning av att Sveriges demokrati firade 100 år. Folkbildningsrådet skrev under deklarationen för en stark demokrati som togs fram med anledning av jubileet. Genom att skriva under har vi åtagit oss att intensifiera det demokratifrämjande arbetet inom folkbildningen där studieförbund runt om i landet är viktiga aktörer. Satsningen från regeringen är en förstärkning av folkbildningens ordinarie demokratiarbete.

Demokrati i en föränderlig värld

Folkbildningens pedagogik och metod är centrala för utvecklandet av demokratin i Sverige. Men idag utmanas demokratin på nya sätt. Folkbildningsrådet avsätter därför upp till 12 miljoner kronor till demokratistärkande verksamhet inom studieförbunden under åren 2022-2024. Satsningar som innefattar metod- och kompetensutveckling prioriteras i utlysningen liksom satsningar som har inslag av samverkan mellan flera studieförbund eller med folkhögskolor.

#ViMåstePrata

#ViMåstePrata är en demokratisatsning inom folkbildningen som initierades av förintelseöverlevaren Hédi Fried 2017. Idag drivs arbetet av Studieförbunden i samverkan med stöd av Folkbildningsrådet. #ViMåstePrata genomför bildningsinsatser kring demokratifrågor som kräver fördjupning, samtal och samling. 

Läs mer om ViMåstePrata