Innovationsstöd till studieförbund

Innovationsstödet är en satsning riktat till studieförbund för att inspirera till och möjliggöra fortsatt utveckling av nya lösningar och metoder inom områden som digitalisering och kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad:

Inom folkbildningen och studieförbunden finns en lång historia av nytänkande och kreativa lösningar. De senaste åren har studieförbunden arbetat i hög takt med intern utveckling gällande kvalitetsarbete, granskning och uppföljning.

För att stimulera detta arbete ytterligare har Folkbildningsrådet inrättat ett innovationsstöd till studieförbunden. Genom stödet vill Folkbildningsrådet skapa förutsättningar för ytterligare innovationer av folkbildningsstärkande karaktär. Innovationerna kan ha fokus på metod- och idéutveckling inom exempelvis digitalisering och AI, systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling eller administration. Satsningen omfattar 45 miljoner kronor och pågår under åren 2024–2025.