Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att motivera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad:

Nyckeltal

  • Från och med insatsens första år 2010 har nästan 43 000 personer deltagit.
  • År 2019 deltog ca 4 800 personer.
  • Av deltagarna som är yngre än 25 år har 36 procent studerat vidare på allmän kurs och 1 procent på särskild kurs vid folkhögskola.
  • Motsvarande siffror för de som fyllt 25 år är 20 procent respektive 2 procent.

Arbetsförmedlingen bestämmer vem som deltar

Folkhögskolorna erbjuder Studiemotiverande folkhögskolekurs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i dessa kurser. Satsningen riktar sig till arbetssökande som fyllt 16 år och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och som varken har en gymnaiseexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

När Arbetsförmedlingen har kommit överens med den arbetssökande om att en studiemotiverande kurs kan vara den rätta vägen att gå, tas en individuell studieplan fram i samarbete med den lokala folkhögskolan. Innehållet på kursen kan och bör alltså variera något, beroende på behoven hos kursdeltagarna. Fokus ligger dock på träning i studieteknik, med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

När deltagaren gått klart utbildningen utfärdar folkhögskolan ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som deltagaren tillgodogjort sig. Drygt hälften av de som går en studiemotiverande kurs läser vidare inom folkhögskola eller på Komvux med en omfattning på minst 50 procent.

Kursen har nått 38 000 deltagare

Folkhögskolorna har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurs sedan 2010. Under dessa nio år har närmre 38 000 personer gått kursen. För 2020 finns det finansiering för 5 000 platser.