Särskilt förstärkningsbidrag

Folkbildningsrådet utlyser ett särskilt förstärkningsbidrag till verksamheter för deltagare med varaktig och omfattande funktionsnedsättning. Satsningen pågår under 2024 och 2025.

Senast uppdaterad:

Kurser för deltagare med stora behov av stödinsatser innebär höga kostnader för folkhögskolor. En utredning från 2023 visar dock att Folkbildningsrådets tidigare förstärkningsbidrag inte i tillräcklig grad nått ut till de verksamheter som haft störst behov.

Folkbildningsrådet utlyser därför sökbara medel för folkhögskolor som erbjuder kvalitativ kursverksamhet för deltagare med stora stödbehov. Ett särskilt förstärkningsbidrag om 9 miljoner kronor för vardera åren 2024 och 2025 fördelas mellan skolor som gör riktad verksamhet för deltagare med varaktig och omfattande funktionsnedsättning.

Bidrag fördelas efter ansökan och kvalitetsbedömning av Folkbildningsrådet.

Ansökan

Ansökan görs via enkät i Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Sista datum för ansökan är 3 juni 2024.

Läs mer och ansök i portalen