Etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter

Studieförbundens pedagogik är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden. De senaste åren har studieförbunden tagit ett stort samhällsansvar genom sin verksamhet med nyanlända.

Senast uppdaterad:

Statens syften med att stödja folkbildningen är bland andra att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar. Med hjälp av samhällets stöd har studieförbunden kunnat erbjuda studiecirklar med nyanlända. Staten bidrar med extra pengar till dessa studiecirklar, utöver det ordinarie bidraget till studieförbunden.

Förutom att etablera nyanlända har studieförbunden just nu också ett antal insatser som syftar till att föra människor som länge varit arbetslösa närmare ett jobb.

Folkbildningens pedagogik i grunden

Innehållet i de särskilda insatserna varierar eftersom det anpassas efter deltagarnas behov och studieförbundens olika profiler. Just nu är följande insatser aktuella i studieförbunden: 

Alla insatser präglas av studieförbundens pedagogik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.