Äldre behörighetsintyg

På denna sida listas äldre versioner av behörighetsintyg för studier på folkhögskola. Även äldre intyg är giltiga.

Senast uppdaterad:

Tidigare intyg för behörigheter på gymnasienivå:

  • "Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier" Folkbildningsrådet / Universitets- och högskolerådet /Myndigheten för Yrkeshögskolan 2014  (grundläggande behörighet motsvarande GY11)
  • "Certificate Eligibility for Higher Education and Higher Vocational Education" The Swedish National Council of Adult Education / The Swedish Council for Higher Education / The Swedish National Agency for Higher Vocational Education 2014 (intyget ovan översatt till engelska)
  • "Intyg för behörighet till högskolestudier" Folkbildningsrådet / Universitets- och högskolerådet 2014 (grundläggande behörighet motsvarande kärnämnen, användes som längst t.o.m. våren 2015)
  • "Certificate Eligibility for Higher Education" The Swedish National Council of Adult Education / The Swedish Council for Higher Education 2014 (intyget ovan översatt till engelska)
  • "Intyg om behörighet för högskolestudier" Folkbildningsrådet 1993. Gäller vid intygande av allmän behörighet för studier fullgjorda före 1 juli 1998, kan intygas i efterskott om underlag finns på folkhögskolorna.

Tidigare intyg för behörighet på grundskolenivå

  • "Intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier på gymnasienivå", Folkbildningsrådet 2013