Stödmaterial för skolor

Sedan 2014 är det ett bidragskriterium att ha en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut. Men de studeranderättsliga frågorna är även en del av folkhögskolornas kvalitetsarbete. Att se till att det finns rutiner för exempelvis antagning och avskiljning av studerande, ger såväl bättre rättssäkerhet som lättare hantering i vardagen.

Senast uppdaterad:

Förordning och statsbidragsvillkor ställer krav på att folkhögskolor har en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut. De studeranderättsliga frågorna är även en del av folkhögskolornas kvalitetsarbete. Att se till att det finns rutiner för exempelvis antagning och avskiljande av deltagare, ger såväl bättre rättssäkerhet som lättare hantering i vardagen.

Som företrädare för en folkhögskola är du välkommen att vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Ring på 08-412 48 10, vår telefontid är tisdagar 13.00-15.00 och torsdagar 9.00-11.00. Du kan också mejla till fsr@folkbildningsradet.se

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har tagit fram tre dokument till hjälp för er som jobbar i folkhögskolan:

Det finns en folder med information om studerandes rättigheter på folkhögskola. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan.