Folkbildning med asylsökande

År 2015 lanserade regeringen ett etableringspaket. Syftet var att korta den tid det tar för nyanlända från att de kommer till Sverige till att de få arbete. Folkbildningsrådet är en av de myndigheter och organisationer som fått uppdrag inom regeringens etableringssatsning.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolor och studieförbund är en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Folkbildningsrådet fördelar pengar för folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare sedan hösten 2015. Verksamheten kallas Svenska från dag ett, och finns på både folkhögskolor och studieförbund. Inom ramen för samma anslag gör studieförbunden dessutom insatser av i form av en studiecirkel om 40 timmar som kallas Vardagssvenska.

Svenska från dag ett på folkhögskola

Svenska från dag ett och vardagssvenska på studieförbund

Verksamheten regleras av regeringens förordning om insatserna samt Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor för studieförbund respektive folkhögskolor.

Folkbildningen utgör sedan tidigare en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Sedan 2014 pågår etableringskurser på folkhögskola, ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.

Etableringskurs på folkhögskola